• วปธ. เปิดโลกอุตสาหกรรม 4.0

  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่ 24 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) รุ่นที่ 9 ในหัวข้อ “เปิดโลกธุรกิจอุตสาหกรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับสู่ประเทศอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ
 • EGA ร่วมกับ NIA เปิดโครงการ MEGA 2017 ดึงภาครัฐเปิดชุดข้อมูล Data Economy

  ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (คนกลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีร่วมกับ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ ประจำปี 2560 หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017 ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ภาครัฐทำการเปิดฐานข้อมูล API ให้เหล่านักพัฒนาได้นำไปต่อยอดแอปพลิเคชัน พร้อมผลักดันผลงานดีเด่นต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ในระดับผู้ประกอบการ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอบ Idea Pitching โดยแบ่งเป็น 3 หมวดได้แก่ การพัฒนาเมืองการขนส่งและการเดินทาง เมื่องน่าอยู่ และหมวดสุดท้ายเป็นหมวดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้า แคมป์ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ
  2.ระดับนักศึกษา ปีนี้มีผู้ให้ความสนใจมากกว่า 200 ทีม โดย EGA ได้จัด “แคมป์บ่มเพาะ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ปูพื้นฐาน ตลอดจนบ่มเพาะทักษะทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่กลุ่ม Startup ต่อไป
 • EGA จัดงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รอส. รุ่น4

  นายนพพร ชื่นกลิ่น (คนที่ 6 แถว 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ประธานรุ่นหลักสูตร รอส. รุ่น4 และ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (คนที่ 5 แถว 2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเดินหน้าสานต่อโครงการ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รอส. รุ่นที่4 โดยมี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ.เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและจัดงาน โดยในปีนี้ได้จัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนใหม่ โดยประชาชนต้องมีสิทธิ์จัดเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมกับภาครัฐด้วยตัวเอง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะไม่ตกเป็นสิทธิ์ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวในการขับเคลื่อนสู่ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปักหมุด “ดีป้า” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ ๗ จากขวา) เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานแถลงข่าว “ดีป้ายกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติของคนไทย หรือ DEPA : Enhance People Value for Every dimension of Life” โดยมีดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 7 จากซ้าย) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ที่ ๖จากขวา) นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ที่ 3 จากซ้าย) นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ที่ 4 จากขวา) และคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้าร่วมในงานคับคั่ง เพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แถลงผลงานประจำปี '60

  ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ปรึกษาระดับเอ ร่วมกันจัดงานแถลงผลงานประจำปี 59 พร้อมเผยทิศทางแผนงานกิจกรรมของปี 60 โดยสมาคมฯได้สร้างที่ปรึกษาคุณภาพมาแล้ว 8 รุ่น เพื่อรองรับงานจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ของเอสเอ็มอี ซึ่งกำลังเปิดรับอีก 8 รุ่น พร้อมจัดโครงการเอสเอ็มอีเศรษฐีออนไลน์ให้บริการผู้ประกอบการ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ห้อง 210 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • โพรแพ็ค เอเชีย ฉลองครบรอบ 25 ปี จับมือองค์กรภาครัฐ-เอกชนทั่วโลก โชว์นวัตกรรมกว่า 5,000 รายการ

  นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด (คนกลาง) พร้อมด้วย นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ที่สองซ้ายมือ) นายจารุพันธุ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (คนแรกขวามือ) ศ. ดร. ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (ที่สองขวามือ) และ นายวีระ อัครพุทธิพร ประธานกรรมการบริหารฯ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (คนแรกซ้ายมือ) ร่วมกันแถลงข่าวครบรอบ 25 ปี การจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย และ ความร่วมมือในการจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2017 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก โดยพร้อมใจกันจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดกว่า 5,000 รายการ โดยงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2017 จะจัดขึ้นในวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 • “รมัย” เปิดบูธต้อนรับกระทรวงพาณิชย์ ผลักดันธุรกิจสปาและความงามไทยสู่เวทีอาเซียน

  นางสาวปานชนก จิตชินะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท รมัยวานิช จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ "รมัย" (RAMAI) ผลิตภัณฑ์สปาและบิวตี้ของไทยที่ได้รับความนิยมในระดับเอเชีย ให้การต้อนรับนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมสินค้าและนวัตกรรมความงามของบูธ "รมัย" ณ งานอาเซียนบิวตี้ 2017 งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมความงาม และเวทีเจรจาธุรกิจด้านความงามระดับอาเซียน โดยมุ่งหวังให้สินค้าไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล จัดขึ้นโดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้
 • ทีเส็บ - วีซ่า - ททท. เปิดตัวโครงการ Spice Up Thailand 2017 กระตุ้นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ผ่านการตลาดดิจิทัล

  นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ บริษัท วีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ Spice Up Thailand 2017 (สไปซ์ อัพ ไทยแลนด์ 2017) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มอบอภิสิทธิ์สุดพิเศษให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ อาทิ ส่วนลดสำหรับที่พักโรงแรม บริการรถเช่ารับ-ส่งสนามบิน แพ็กเกจห้องประชุม ฯลฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก สริตา จินตกานนท์, ธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล, สุริพงษ์ ตันติยานนท์, นพดล ภาคพรต, มาลี โชคล้ำเลิศ และ อรอนงค์ สุดกังวาล มาร่วมงาน ณ ห้องบอลลูม โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก เมื่อเร็วๆ นี้
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชูแผน Smart City พัฒนาเกษตร - การท่องเที่ยว - แก้ปัญหาหมอกควัน

  นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ที่ 3 จากซ้าย) นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานฯ สาขาเชียงใหม่ (ที่ 2 จากขวา) ลงพื้นที่เยี่ยมชม และติดตามการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “Chiang Mai Smart City” โดยมีนายวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง Onn IT Valley (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิศวกรรมการเกษตร (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลถึงการดำเนินโครงการ “Chiang Mai Smart City” หรือโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ในมุมมอง “ร่วมแรงและแบ่งปัน” ภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในลักษณะของการเป็นพันธมิตรจัดทำคอมมูนิตี้ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันให้ SMEs Startup และเกษตรกรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน กินดีอยู่ดีมีสุข โดยการลงพื้นที่ และเยี่ยมชมได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จริง ณ Onn IT Valley จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้
 • วปธ. อวยพรปีใหม่ สตง.

  ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำคณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนที่ปรึกษาธุรกิจ จากหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) เข้าพบนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 • กสอ. จับมือ ญี่ปุ่น ขับเคลื่อน อีอีซี

  ผอ.ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะกลุ่มบริษัท AGP (Airport Ground Power) จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมสรุปรายงานการหารือกับหน่วยงานต่างๆ และความเป็นไปได้ในการลงทุน ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ตลอดจนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่งและการบินในอนาคต
 • ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดสัมมนาการประกอบธุรกิจสินเชื่อ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

  นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดสัมมนาการประกอบธุรกิจสินเชื่อ เรื่อง การประกอยธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ ห้อง คอนเวนชั้นฮอล 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั้น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 • วปธ. และ ปตท. ร่วมเปิดตัวโครงการ “พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0”

  ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) และนายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้การต้อนรับนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ที่ปรึกษาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้านองค์กรและทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารคาเฟ่ อเมซอน ในโอกาสร่วมบรรยายพิเศษในงานเปิดตัวโครงการ “พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0” ที่จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
 • ซิป้า แถลงผลการสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์

  นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ที่4จากซ้าย) และนางสาวเพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด (หัวหน้าโครงการฯ) (ที่2จากขวา) ร่วมแถลงผลการสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพภาพและความต้องการการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ สนับสนุนการนำข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยจัดงานแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
 • อุตฯ เร่งยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ภาคอีสาน สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนกลาง) พร้อมด้วย นางวารี จันทร์เนตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรงอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 2 จากขวามือ) และนายพงศ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (คนที่ 3 จากขวามือ) ร่วมเปิดงาน "มหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการภาคอีสานตอนกลาง" เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ OTOPให้มีความพร้อมกับการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ยังมีการออกบูธการให้บริการในด้านต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานเครือข่าย อาทิ มาตรการการช่วยเหลือด้านการเงิน ภารกิจและแนวทางในการสนับสนุน SMEs เป็นต้น พร้อมด้วยการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "พลิกธุรกิจ สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
 • ซิป้า แต่งตั้งรักษาการผอ.คนใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พันธมิตร ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ได้รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ คนใหม่ที่จะเข้ามาสานต่อโครงการสำคัญต่างๆ ของซิป้า โดยได้รับไม้ต่อจากนายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การดำเนินงานของซิป้าราบรื่นไม่เกิดความสะดุดในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญรวมถึงเร่งเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนสู่สำนักงานแห่งใหม่ในเร็วๆ นี้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรและผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ทั้งในและต่างประเทศ
 • กระทรวงเกษตรฯ เปิดจุดขายข้าวช่วยชาวนา เริ่มแล้ว้นนี้

  พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน ซึ่งเปิดจำหน่ายเป็นวันแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งระบายผลผลิตข้าวสารสหกรณ์ออกสู่ตลาดช่วยเหลือชาวนา
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปเพื่อจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “กษาปณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี”

  นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษบันทึกเทปเพื่อจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ "กษาปณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางสถานีรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
 • การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรับฟังชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการและการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
 • การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
 • กระทรวงอุตฯ ประกาศความสำเร็จโครงการ OPOAI ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร คิดเป็นมูลค่ากว่า 326 ล้านบาท

  กระทรวงอุตสาหกรรมจัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค” ตามนโยบาย One Province One Agro – Industrial Product หรือโครงการ OPOAI ประจำปี 2559 โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 5 จากซ้าย) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการดีเด่นจำนวน 12 รางวัล 11 ราย ได้แก่ บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท อรุณไรซ์เทรดดิ้ง จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์ร้อยเอ็ด บริษัท บุญเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด บริษัท ไทยควอลิตี้สตาร์ช จำกัด บริษัท สันติภาพอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท นำชัยพาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด โรงงานจัมโบ้เอ จังหวัดสุโขทัย และบริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด โดยภาพรวมโครงการ OPOAI ประจำปี 2559 ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรคิดเป็นมูลค่า 326 ล้านบาท
            


      
Visitors: 114,572