New Releases                            

                      


 

 • งาน “Share the power” แชร์พลังหัวใจ ลดเสี่ยง ห่างไกลโรค

  นายแพทย์ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพร่วมงาน “World Heart Day 2017 วันหัวใจโลก” พบกับกิจกรรม “Share the power” แชร์พลังหัวใจ ลดเสี่ยง ห่างไกลโรค โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก นายแพทย์ระพินทร์ กุกเรยา หัวหน้าอายุรแพทย์หัวใจ พบกิจกรรม LOVE your Heart รับเสื้อ Share the power ร่วมกันรณรงค์ดูแลหัวใจให้แข็งแรงในวันที่ 29-30 กันยายนนี้ มาร่วมตรวจเช็กสุขภาพหัวใจคุณผ่านทาง Online screening ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจ พร้อมรับคำแนะนำจากพยาบาลวิชาชีพ FUEL your heart และร่วมแบ่งปัน Heart Tips วิธีการดูแลสุขภาพหัวใจของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก เพื่อส่งต่อการดูแลหัวใจให้แข็งแรง ผ่านทาง www.facebook.com/BangkokHeartHospital Know your heart แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจราคาประหยัด ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
 • วปธ.ศึกษาดูงานกระทรวงอุตฯ

  ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) นำทีมคณะที่ปรึกษาฯ รุ่นที่ 9 และ 10 เข้าศึกษาดูงานที่สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ภารกิจสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ในการส่งเสริม SMEs” โดยนายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อศึกษารูปแบบในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ ITC ต้นคิด ต้นกล้า และสถาบันเหล็ก สถาบันสิ่งทอ รวมถึงสถาบันพลาสติก ณ สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไทย กรุงเทพฯ

  สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-000-8499 , 081-732-7889
 • สมาคมโรงแรมไทย ลงนามความร่วมมือกับ ยูบีเอ็ม บีอีเอส ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์

  นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย และ นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและบริการนานาชาติระดับพรีเมี่ยมของไทยและภูมิภาคอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนสมาชิกสมาคมโรงแรมร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
 • สร้างต้นแบบที่ปรึกษามืออาชีพ

  ดร.ทอง พุทธลอด วิทยากรและที่ปรึกษามากประสบการณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วิทยากรและที่ปรึกษาระบบคุณภาพ และการจัดการด้านการผลิต" ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 โดยมี ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เพื่อสร้างต้นแบบของการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรที่มีความสามารถจัดการด้านการผลิต พร้อมให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในอนาคต ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI ภาคใต้

  นายเดชา เกื้อกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 5 จากซ้าย) ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product) OPOAI ในปี 2560 ใน 2 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแผนงานที่ 6 กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด ส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการปรับกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีการชั่งน้ำหนักของวัตถุดิบก่อนนำมาทอด ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อลดเวลาในกระบวนการทอดให้สั้นลง และเปลี่ยนหัวเตาแก๊ส สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ได้คิดเป็นมูลค่า331,602.43 บาท/ปี หรือเพิ่มขึ้น 11.58 % ส่วนของเรื่องกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด ปรับปรุงพัฒนาสินค้า กาแฟสำเร็จรูป Delong โดยการเพิ่มการทำประชาสัมพันธ์ผ่านภาพยนตร์ “มหาลัยวัวชน” ที่เป็นกระแสของคนภาคใต้ นำผลิตภัณฑ์เข้าจำหน่ายที่ไปรษณีย์ และสร้างการรับรู้ของกาแฟข้าวสังข์หยดไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการทำ Clip ผ่าน Facebook และ YouTube ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 2,623,316 บาท/ปี หรือเพิ่มขึ้น 13.52% โดยการเยี่ยมสถานประกอบการมีนายชัยยงค์ คชพันธ์ ผู้จัดการบริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการบริษัท จังหวัดพัทลุง
 • พม. จัดการประชุม คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) ครั้งที่ 16 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

  นายไมตรี อินทุสุต (คนที่ 7 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) ครั้งที่ 16 พร้อมด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 13 ประเทศ และเจ้าหน้าที่ พม.เพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน ติดตามความก้าวหน้า ในด้านการส่งเสริมสิทธิสตรี และความเสมอภาคระหว่างเพศ อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงแรงต่าง ๆ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิสตรี อีกทั้งยังได้แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะเผยแพร่ไปยังภาคพื้นเอเชีย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย ณ โรงแรม แมริออทรีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลีนบีช ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 • กรมการจัดหางาน จับมือ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม บันทึกความเข้าใจด้านการจัดหางาน รองรับตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0

  นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการ www.JOBBKK.COM นำโดย นางสาวเนาวรัตน์ อัศวีนานนท์ กรรมการผู้จัดการ (คนกลาง) นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ (ขวา) ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยกรมการจัดหางานจะเป็นศูนย์รวมความต้องการแรงงาน (Demand) ที่มีตำแหน่งงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และภาคบริการอันจะเป็นการเตรียมแรงงานไทยให้มีทักษะที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ยุคสังคมการทำงานแห่งปัญญา (Brain Power) รองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยพิธีลงนามได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน
 • สปสช กับ โครงการรักษาโรคฮีโมฟีเลีย ช่วยผู้ป่วยนับพันราย ไม่ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

  นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสช. (ซ้าย) ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย-กรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ขวา) ร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “10 ปี กับ โครงการรักษาโรคฮีโมฟีเลีย ของ สปสช ช่วยผู้ป่วยนับพันรายต่อปีไม่ต้องมารับน้ำเหลืองในโรงพยาบาล ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก” นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการในปี พ.ศ.2549 ที่ สปสช ได้ จัดหาแฟคเตอร์เข้มข้นให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียได้เข้าถึงอย่างถ้วนหน้า และให้นำกลับไปฉีดเองที่บ้านได้ ทำให้ ช่วยให้ลดอัตราการเข้านอนโรงพยาบาลเพื่อรับน้ำเหลือง ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย นับ 1000 รายต่อปี ซึ่งพบว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้อย่างมาก โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมสัมภาษณ์พิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ
 • วว. โชว์ “งานวิจัย/บริการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้แนวคิด "วว.กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการ และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักเที่ยวไทยด้วยจิตสำนึกให้เกิดความอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้
 • ประกาศ งดใช้เสียงและดนตรีทุกประเภท ระหว่างเส้นทางขบวนแห่ฯ ในวันที่ 30 กันยายน ศกนี้

  เนื่องในขณะนี้อยู่ระหว่างการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ คณะกรรมการฯ จัดงานแห่ประเพณี ประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสานุศิษย์ทุกท่านที่ตัั้งโต๊ะบูชา ระหว่างเส้นทางขบวนแห่ฯ ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ได้โปรดงดใช้เครื่องขยายเสียงและการแสดงทุกชนิดที่ใช้เสียงและดนตรีประกอบทุกประเภท ในวันดังกล่าว
 • ถิรไทย ได้รับการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว รายแรกในประเทศไทย

  นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของไทย รับการรับรองหม้อแปลง “ฉลากเขียว” จาก ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงรายแรก และรายเดียวที่ได้รับรองฉลากเขียว ซึ่งเป็นหม้อแปลงที่มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหม้อแปลงที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ณ โรงงานแห่งใหม่ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อเร็ว ๆ นี้
 • กิจกรรมโทลล์เวย์ขอบคุณผู้ใช้ทาง

  นายชัยภัฎ เตมียบุตร (คนที่5จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา เจริญพร (คนที่3จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารบริษัทฯ นำทีมผู้ใช้ทางที่เข้าร่วมกิจกรรม “Tollway Rally Thank you User ขอบคุณผู้ใช้ทาง แรลลี่สุดพิเศษ ตามรอยพ่อ” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวนเกือบร้อยท่าน เดินทางไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ โดยแวะเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชมมินิคอนเสริต์พร้อมปาร์ตี้ริมหาดกับนักร้องสาวอารมณ์ดี “ลุลา” เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้ทางและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ณ โรงแรมเอวาซอนฯ หัวหิน