New Releases                            


 

 • งาน “Share the power” แชร์พลังหัวใจ ลดเสี่ยง ห่างไกลโรค

  นายแพทย์ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพร่วมงาน “World Heart Day 2017 วันหัวใจโลก” พบกับกิจกรรม “Share the power” แชร์พลังหัวใจ ลดเสี่ยง ห่างไกลโรค โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก นายแพทย์ระพินทร์ กุกเรยา หัวหน้าอายุรแพทย์หัวใจ พบกิจกรรม LOVE your Heart รับเสื้อ Share the power ร่วมกันรณรงค์ดูแลหัวใจให้แข็งแรงในวันที่ 29-30 กันยายนนี้ มาร่วมตรวจเช็กสุขภาพหัวใจคุณผ่านทาง Online screening ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจ พร้อมรับคำแนะนำจากพยาบาลวิชาชีพ FUEL your heart และร่วมแบ่งปัน Heart Tips วิธีการดูแลสุขภาพหัวใจของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก เพื่อส่งต่อการดูแลหัวใจให้แข็งแรง ผ่านทาง www.facebook.com/BangkokHeartHospital Know your heart แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจราคาประหยัด ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
 • วปธ.ศึกษาดูงานกระทรวงอุตฯ

  ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) นำทีมคณะที่ปรึกษาฯ รุ่นที่ 9 และ 10 เข้าศึกษาดูงานที่สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ภารกิจสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ในการส่งเสริม SMEs” โดยนายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อศึกษารูปแบบในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ ITC ต้นคิด ต้นกล้า และสถาบันเหล็ก สถาบันสิ่งทอ รวมถึงสถาบันพลาสติก ณ สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไทย กรุงเทพฯ

  สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-000-8499 , 081-732-7889
 • สมาคมโรงแรมไทย ลงนามความร่วมมือกับ ยูบีเอ็ม บีอีเอส ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์

  นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย และ นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและบริการนานาชาติระดับพรีเมี่ยมของไทยและภูมิภาคอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนสมาชิกสมาคมโรงแรมร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
 • สร้างต้นแบบที่ปรึกษามืออาชีพ

  ดร.ทอง พุทธลอด วิทยากรและที่ปรึกษามากประสบการณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วิทยากรและที่ปรึกษาระบบคุณภาพ และการจัดการด้านการผลิต" ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 โดยมี ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เพื่อสร้างต้นแบบของการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรที่มีความสามารถจัดการด้านการผลิต พร้อมให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในอนาคต ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI ภาคใต้

  นายเดชา เกื้อกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 5 จากซ้าย) ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product) OPOAI ในปี 2560 ใน 2 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแผนงานที่ 6 กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด ส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการปรับกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีการชั่งน้ำหนักของวัตถุดิบก่อนนำมาทอด ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อลดเวลาในกระบวนการทอดให้สั้นลง และเปลี่ยนหัวเตาแก๊ส สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ได้คิดเป็นมูลค่า331,602.43 บาท/ปี หรือเพิ่มขึ้น 11.58 % ส่วนของเรื่องกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด ปรับปรุงพัฒนาสินค้า กาแฟสำเร็จรูป Delong โดยการเพิ่มการทำประชาสัมพันธ์ผ่านภาพยนตร์ “มหาลัยวัวชน” ที่เป็นกระแสของคนภาคใต้ นำผลิตภัณฑ์เข้าจำหน่ายที่ไปรษณีย์ และสร้างการรับรู้ของกาแฟข้าวสังข์หยดไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการทำ Clip ผ่าน Facebook และ YouTube ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 2,623,316 บาท/ปี หรือเพิ่มขึ้น 13.52% โดยการเยี่ยมสถานประกอบการมีนายชัยยงค์ คชพันธ์ ผู้จัดการบริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการบริษัท จังหวัดพัทลุง
 • พม. จัดการประชุม คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) ครั้งที่ 16 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

  นายไมตรี อินทุสุต (คนที่ 7 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) ครั้งที่ 16 พร้อมด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 13 ประเทศ และเจ้าหน้าที่ พม.เพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน ติดตามความก้าวหน้า ในด้านการส่งเสริมสิทธิสตรี และความเสมอภาคระหว่างเพศ อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงแรงต่าง ๆ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิสตรี อีกทั้งยังได้แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะเผยแพร่ไปยังภาคพื้นเอเชีย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย ณ โรงแรม แมริออทรีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลีนบีช ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 • กรมการจัดหางาน จับมือ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม บันทึกความเข้าใจด้านการจัดหางาน รองรับตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0

  นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการ www.JOBBKK.COM นำโดย นางสาวเนาวรัตน์ อัศวีนานนท์ กรรมการผู้จัดการ (คนกลาง) นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ (ขวา) ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยกรมการจัดหางานจะเป็นศูนย์รวมความต้องการแรงงาน (Demand) ที่มีตำแหน่งงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และภาคบริการอันจะเป็นการเตรียมแรงงานไทยให้มีทักษะที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ยุคสังคมการทำงานแห่งปัญญา (Brain Power) รองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยพิธีลงนามได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน
 • สปสช กับ โครงการรักษาโรคฮีโมฟีเลีย ช่วยผู้ป่วยนับพันราย ไม่ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

  นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสช. (ซ้าย) ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย-กรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ขวา) ร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “10 ปี กับ โครงการรักษาโรคฮีโมฟีเลีย ของ สปสช ช่วยผู้ป่วยนับพันรายต่อปีไม่ต้องมารับน้ำเหลืองในโรงพยาบาล ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก” นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการในปี พ.ศ.2549 ที่ สปสช ได้ จัดหาแฟคเตอร์เข้มข้นให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียได้เข้าถึงอย่างถ้วนหน้า และให้นำกลับไปฉีดเองที่บ้านได้ ทำให้ ช่วยให้ลดอัตราการเข้านอนโรงพยาบาลเพื่อรับน้ำเหลือง ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย นับ 1000 รายต่อปี ซึ่งพบว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้อย่างมาก โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมสัมภาษณ์พิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ
 • วว. โชว์ “งานวิจัย/บริการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้แนวคิด "วว.กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการ และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักเที่ยวไทยด้วยจิตสำนึกให้เกิดความอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้
 • ประกาศ งดใช้เสียงและดนตรีทุกประเภท ระหว่างเส้นทางขบวนแห่ฯ ในวันที่ 30 กันยายน ศกนี้

  เนื่องในขณะนี้อยู่ระหว่างการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ คณะกรรมการฯ จัดงานแห่ประเพณี ประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสานุศิษย์ทุกท่านที่ตัั้งโต๊ะบูชา ระหว่างเส้นทางขบวนแห่ฯ ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ได้โปรดงดใช้เครื่องขยายเสียงและการแสดงทุกชนิดที่ใช้เสียงและดนตรีประกอบทุกประเภท ในวันดังกล่าว
 • ถิรไทย ได้รับการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว รายแรกในประเทศไทย

  นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของไทย รับการรับรองหม้อแปลง “ฉลากเขียว” จาก ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงรายแรก และรายเดียวที่ได้รับรองฉลากเขียว ซึ่งเป็นหม้อแปลงที่มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหม้อแปลงที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ณ โรงงานแห่งใหม่ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อเร็ว ๆ นี้
 • กิจกรรมโทลล์เวย์ขอบคุณผู้ใช้ทาง

  นายชัยภัฎ เตมียบุตร (คนที่5จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา เจริญพร (คนที่3จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารบริษัทฯ นำทีมผู้ใช้ทางที่เข้าร่วมกิจกรรม “Tollway Rally Thank you User ขอบคุณผู้ใช้ทาง แรลลี่สุดพิเศษ ตามรอยพ่อ” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวนเกือบร้อยท่าน เดินทางไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ โดยแวะเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชมมินิคอนเสริต์พร้อมปาร์ตี้ริมหาดกับนักร้องสาวอารมณ์ดี “ลุลา” เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้ทางและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ณ โรงแรมเอวาซอนฯ หัวหิน
 • ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ บรรยายสร้างความรู้ สู่ยุคเกษตร 4.0

  นายมนตรี บุญจรัส (กลาง) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ภายใต้บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงการสร้างคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อการปฏิรูปสู่ยุคเกษตรกร 4.0 ภายใต้ “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ สร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยวและค้าขายชายแดน 4.0” ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 • ดูงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ @ สุขใจออร์แกนิกฟาร์ม

  ชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการโครงการสามพรานโมเดล และ อาทิตย์ ประสบสม ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ฝ่ายธุรการโรงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และเกษตรกรเครือข่ายตำบลมิตรผลร่วมพัฒนา จ.ขอนแก่น และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 40 คน ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรอินทรีย์กับสามพรานโมเดล ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ สุขใจออร์แกนิกฟาร์ม สวนเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล IFOAM EU และ CANADA ของโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 • ชบาบางกอก แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส

  นางสาวนริศรา กุลปิยะวาจา (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ชบาบางกอก จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้แบรนด์ ชบา (CHABAA) ที่ส่งออกกว่า 35 ประเทศทั่วโลก พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ตราชบา และเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงสมทบทุนเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี ภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงเคราะห์ ประจำปี 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ พบนายกฯ นำเสนอโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

  นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเยี่ยมชม “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโอกาสที่ปี พ.ศ. 2561 เป็นวาระครบ 150 ปี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคา และชม “เส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์” ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
 • ททท. จัดงาน Amazing Thailand Health and Wellness Showcase 2017 โชว์ศักยภาพ ไทยเป็นศูนย์กลางบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก

  นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดงาน Amazing Thailand Health and Wellness Showcase 2017 (อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส โชว์เคส 2017) โชว์ศักยภาพประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางบริการท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพระดับโลก ภายใต้ธีม Thailand a Paradise for Longevity (ไทยแลนด์ อะ พาราไดซ์ ฟอร์ ลองจีวิตี้ ) ผู้ประกอบการโรงพยาบาลและคลีนิคไทยชั้นนำของไทยร่วมโชว์นวัตกรรมทางการเเพทย์แห่งศตวรรษ ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก โดยในงานได้รับเกียรติจาก ภัทรพร สิทธิวนิช, ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์, นิธี สีแพร, ปรียาศิริ เชื้อเทศ และจิตติมา อุทัยเฉลิม มาร่วมงาน ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

 • “มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-วิ่ง 2017” งานแรกที่คนเป็นมะเร็งเดิน-วิ่ง เพื่อคนทั่วไป

  มหิดล แชแนล (Mahidol Channel) สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเดินวิ่งการกุศล “มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-วิ่ง 2017” ณ สวนป่าเบญจกิติ งานแรกที่คนเป็นมะเร็งเดิน-วิ่ง เพื่อคนทั่วไป เพื่อรณรงค์ให้ป้องกันตัวเองก่อนเป็นมะเร็ง และร่วมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการรักษามะเร็งในอนาคต ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่หายแล้ว และยังไม่หาย แต่ได้รับความยินยอมจากแพทย์ประจำตัว พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ แพทย์ บุคลากร มหาลัยมหิดล รวมทั้งบุคคลทั่วไป กว่า 500 คน เข้าร่วม โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบกองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง (ศิริราชมูลนิธิ) และกองทุนโครงการผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก (มูลนิธิรามาธิบดี) ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/mahidolchannel
 • กรมโรงงานฯ เปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ “Click 3 นาที”

  วันที่ 4 สิงหาคม 2560 – ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่4 จากขวา) นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 4 จากซ้าย) และ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(คนที่ 3 จากขวา) ร่วมเปิดตัวระบบ AUTO e-License ระบบการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน (สก.2) เพียง 3 นาที ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งระบบจะประมวลผลพิจารณาอนุญาตตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
 • ITE รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กร จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการประจำปี 2560

  นางสาวดวงใจ พันธ์ทวีวรากร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร เชิดชูองค์กรในฐานะที่บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการประจำปี 2560 ให้มีอาชีพ มีรายได้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธี และเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้
 • คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ พบนายกรัฐมนตรี โชว์กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีที่ 2”

  นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทักทายเยาวชนจากค่าย Game Maker และBOT CAMP ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีที่ 2” ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ผ่านกระบวนการนำเสนอที่มีความน่าสนใจ สนุกสนาน และเข้าใจได้ง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่โลกอนาคตแห่งการเรียนรู้ และประเทศไทย 4.0 หวังเชิญชวน ครู อาจารย์ นำเยาวชน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้กว่า 223 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
 • รพ. กรุงเทพ แนะนำเทคโนโลยีการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตด้วยการส่องกล้อง

  นพ.ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ ผู้อำนวยการศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ รพ.กรุงเทพ พร้อมด้วยนพ.ภาณุ ตัญจพัฒน์กุล ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ร่วมแถลงข่าว “เทคโนโลยีการผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยการส่องกล้อง ปลอดภัย เสียเลือดน้อย รักษาตรงจุด หยุดต่อมลูกหมากโต” เพื่อช่วยในการรักษาความผิดปกติของต่อมลูกหมากที่พบบ่อยในชายไทยเมื่ออายุเริ่มมากขึ้น แนะปรับพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาอย่างมีมาตรฐาน ด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องส่องทางเดินปัสสาวะ เพื่อขูดต่อมลูกหมากและจี้ด้วยระบบไฟฟ้าและเลเซอร์ เหมาะกับผู้ที่มีภาวะปัสสาวะอุดกั้นและไม่ตอบสนองต่อยารับประทาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้
 • รพ.กรุงเทพ มอบของขวัญสุขภาพในเทศกาลวันแม่

  เทศกาลวันแม่ปีนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอมอบของขวัญสำหรับทุกท่าน โดยเฉพาะคุณแม่และผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ด้วย “ชุดตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรีและผู้สูงวัย” อาทิ ชุดตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชุดตรวจสุขภาพ ผู้สูงวัย ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ ชุดตรวจสุขภาพมะเร็งสตรี ชุดดูแลสุขภาพสมอง ชุดตรวจเวชศาสตร์ชะลอวัย ในราคาที่คุณยิ้มได้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย และพบกับงานเสวนา Power of Gen.. Power of Woman หญิงรุ่นใหม่ต้องใส่ใจสุขภาพ โดยทีมแพทย์บรรยายให้ความรู้ เช่น โรคช็อกโกแลตซีสต์และเนื้องอกนอกมดลูก ภัยเงียบของผู้หญิง มะเร็งเต้านมยิ่งรู้ไวเพิ่มโอกาสในการรักษาได้ และวิตามินเสริมประสิทธิภาพ ป้องกันออฟฟิศซินโดรม พร้อมร่วมกิจกรรมรับของรางวัลมากมาย ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร R โรงพยาบาลกรุงเทพ สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช่จ่าย ที่ Call Centerโทร.1719 สามารถซื้อคูปองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ bit.ly/HFE2017 หรือทางเวบไซต์ www.bangkokhospital.com