ไทยประกัน รับรางวัล Stevie Awards 2019

สะท้อนความเป็นองค์กรที่พร้อมทุกคำตอบของการประกันชีวิต

  

 

 

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชนรับรางวัล International Business Awards 2019 หรือStevie Awards 2019 จัดโดยสถาบัน International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุด Grand Stevie Award Winners พร้อมรางวัล People's Choice Stevie Awards 2019 ในหมวด Insurance และรางวัลด้านอื่นๆ ในระดับ Gold / Silvers / Bronze รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ณ ประเทศออสเตรีย  

 

 

Visitors: 114,571